ALT Laser zaraďuje do Štátnej Reprezentácie SR v nasledujúcich lodných triedach:

  • Laser Standard

  • Laser Radial

  • Laser 4,7

Poradie pretekárov v lodných triedach a určí sa nasledovne:

 Rozhodujúcim je súčet počtu bodov z maximálne 5 pretekov s  koeficientom 6 alebo vyšším

 Pre zaradenie do štátnej reprezentácie v triede

– L47 sa započítavajú najlepšie výsledky z pretekov v lodnej triede L47 a LAR

– LAR sa započítavajú najlepšie výsledky z pretekov v lodnej triede L47, LAR, alebo LAS

LAS sa započítavajú najlepšie výsledky z pretekov v lodnej triede LAS

 Do poradia budú zaradení iba pretekári, ktorí v hodnotenom roku :

  1. Boli hodnotení v Slovenskom pohári pre lodnú triedu

  2. LAS a LAR – Absolvovali minimálne 3 preteky s World Sailing Grade 50 až 200, preteky seriálu Europa Cup, alebo Majstrovstvá krajín.

    L4.7 – Absolvovali minimálne 3 preteky s koeficientom 6 a vyšším

  3. Absolvovali minimálne 50 percent tréningových dní na reprezentačných sústredeniach pre danú lodnú triedu zverejnených na stránke SZJ vždy najneskôr do 15.2. v danej sezóne

ALT Laser nominuje pretekárov do štátnej reprezentácie a tí sa musia do 15 dní vyjadriť, či túto nomináciu prijímajú. V prípade, že sa nevyjadria resp. nomináciu odmietnu, ich miesto v štátnej reprezentácii bude ponúknuté ďalšiemu v poradí.

Nomináciu do Štátnej reprezentácie pre nasledujúci kalendárny rok predkladá ALT Laser Výkonnému výboru SZJ vždy najneskôr 1.12.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*
*
Website